MARKA İTİRAZ VE GÖRÜŞ BİLDİRME DİLEKÇESİ DÜZENLENMESİ

Gerçek veya tüzel kişilerin bir marka vekili tayin etmeden marka tescil başvurusunda bulunmaları mümkündür. Ancak bir itiraz gelmesi durumunda, bu itirazların cevaplanması için hukuki gerekçeli itiraz dilekçesi yazılması gerekir. Fikri haklar hali hazırda teknik bir konu olduğu için başvuru sahipleri bu süreçte güçlük yaşayabilmektedirler. İtiraz dilekçelerinin hazırlanması konusunda Çetin Patent hukukçu marka uzmanları ile hizmet sağlar. Hem başvuru sürecinde gelen itirazlara karşı görüş dilekçelerini hem de yayına çıkan markalara karşı itiraz dilekçelerini düzenler.

Marka tescil başvurusu süreci uzun bir idari süreçtir. Marka tescil başvurusu bu süreçte öncelikle Türk Patent ve Marka Kurumu’nun yapacağı incelemeden ve bu inceleme sorunsuz bir şekilde tamamlandıktan sonra Resmi Marka Bülteninde yayımlanmasının ardından 2 ay içerisinde üçüncü kişilerin incelemesine sunulur. Yani başka bir anlatımla tescil başvurusu sürecine girilmiş bir markaya karşı Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan veya üçüncü kişilerden itiraz gelmesi mümkündür.

Markalara itiraz aşaması gerek üçüncü kişi tarafından gerekse marka tescil başvurusunda bulunan marka sahibi tarafından yapılsın, sıkı şekil şartları ve sürelere tabi bir iş niteliğindedir. Bu sürelere uyulmaması; markanın Resmi Bülten’de yayınlandıktan sonra süresi içinde itiraz edilmemesi hali ile tescil başvurusu yapılan markaya karşı gelen itirazların cevaplanmasında süre kaçırılması halinde itiraz hakkı kaybedilebilir veya marka tescil başvurusuna gelen itiraz dosya kapsamında incelenerek karar verilir.

Bununla birlikte ilk itiraz aşamasında verilen karara karşı da itiraz edilmesi sıkı şekil şartları ve sürelere tabidir. Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılan ilk inceleme Kurumca atanan bir marka uzmanı tarafından yapılır ve süresi içinde verilen itirazlar ve cevaplar doğrultusunda karara bağlanır. Sunulan itiraz dilekçelerinin gerekçeli biçimde yazılması ve süresinde Türk Patent ve Marka Kurumu’na sunulması şarttır.

Bu kapsamda sunduğu hizmetle Çetin Patent başvuru aşamasından itibaren takip ettiği süreçlerde ön hazırlıklarını yapmış olur ve nadiren de olsa gelebilecek itirazlara karşı süresi içinde cevaplarını hazırlar ve sunar. Dilekçelerin içeriği bilimsel hukuki metodlarla ve yargısal içtihatlar baz alınarak oluşturulur. Bu bakımdan başvurusu aşamasında tarafımızla başlanmayan başvurulara ilişkin gelen karışık-kabarık nitelikteki itiraz süreçlerine de dahil olarak gerekli hukuki danışmanlıkla birlikte itirazlara cevapları hazırlar.

Üçüncü kişileri yapmak istedikleri itirazların hazırlanması noktasında da gerekli hukuki enstürmanlar ile bilimsel metotları muhataplarımız ile paylaşarak en doğru yolu belirler ve itiraz dilekçemizi Türk Patent ve Marka Kurumu’nun ön gördüğü şekillerde ve sürelerde hazırlamaya özen gösteririr. İtirazların cevaplanması ile üçüncü kişi olarak yapılacak itirazların hazırlanmasında Çetin Patent aynı zamanda fikri haklar alanında hukuki çalışmalar da yapan kadrosu ile dilekçeleri tanzim eder ve gerekli defileri öne sürer.

Türk Patent ve Marka Kurumunca yapılan incelemeler neticesinde verilen Kurum kararlarına karşı da tarafların iddia ve savunmaları kapsamında danışmanlık hizmeti ile dilekçeleri tanzim ederek Kurum kararlarına karşı görüş dilekçelerini oluşturur ve sürece müdahil olur.

Çetin Patent, marka tescil başvurusu ile başlayıp tescil ile sonuçlanan bu idari sürece ilişkin olarak gerek başvurucuların gerekse üçüncü kişilerin sunacağı itiraz ve karşı görüş dilekçelerini, somut olayın niteliği ve marka sahiplerimizin gereksinimlerini, hukuk ve bilimsel metodla örtüştürerek gerekçeli dilekçeler tanzim eder. Ayrıca marka gözlem hizmetimiz kapsamında marka korumasından faydalanan marka sahiplerimizin markalarının takibi yapılarak koruma kapsamına alır ve sorunu henüz doğmadan kaynağında çözer. Bu şekilde marka sahiplerimizi olası yargılamalardan ve bunların yaratacağı zaman ve para kaybından da korur.