MARKA NE KADAR SÜREDE TESCİL EDİLİR?

Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılacak başvuruda; marka örneği, marka sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri, markanın kullanılacağı mal veya hizmetlere ilişkin Nice Anlaşması uyarınca belirlenen sınıfların tespiti ve başvuru harcının Kurum hesabına yatırılması ile markanın idari süreci başlar.

İdari sürecin ilk aşamasında Kurum, marka başvurusunda şekli eksiklik olup olmadığını inceler. Şekli eksiklik olması halinde başvuru sahibine bildirimde bulunarak, tespit edilen eksiklikleri iki ay içerisinde giderilmesini ister. Bu eksiklikler giderilmesi halinde başvurunun idari incelemesi kaldığı yerden devam eder. Eksiklikler giderilmez ise başvuru yapılmamış sayılır.