MARKA TESCİL EDİLDİKTEN SONRA MARKADA DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR Mİ?

Marka tesciline konu olan şey bir işarettir. Bu işaret bir logo, isim – soy isim markası, anlamlı anlamsız kelimelerden veya harf ve sayı kombinasyonlarından oluşabilir. Bununla birlikte markanın tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulunurken logo ve marka ismi ile birlikte de başvuruda bulunulabilir. Elbette bu durum zorunluluk arz etmemektedir.

Marka başvurusu ile birlikte marka olarak belirlenen “işaretin” bir örneği Türk Patent ve Marka Kurumu’na sunulur. Bu işaretin nasıl sunulacağı ise, işaretin türüne göre değişiklik gösterir. Örneğin; logo içeren bir isim markasının görünümü Türk Patent ve Marka Kurumu’na sunulurken, ses markalarında nota dizilimi kuruma sunulacaktır.

Başvuru ile Türk Patent ve Marka Kurumu’na sunulan “işaret”, sonradan değiştirilemez. Bu bakımdan marka başvurusunda yapılabilecek değişiklik, marka başvurusunun bölünmesi şeklinde ortaya çıkabilir.

Marka başvuruları esnasında Nice Antlaşması uyarınca belirlenen otuz dört mal ve on bir hizmet sınıfı olmak üzere toplamda 45 mal ve hizmet sınıfı bulunmaktadır. Tescili amaçlanan markanın, söz konusu sınıflar bakımından hangi mal ve/veya hizmetlerde kullanılacağı tespit edilerek başvuru süreci tamamlanır.

Başvurunun idari incelemesi esnasında marka başvurusu sınıflar yönünden bölünebilir. Bölünme, başvuru sahibi tarafından talep edilir ve iki veya marka başvurusu iki veya daha fazla başvuruya bölünebilir. Bu bakımdan bölünen başvurular için esas başvurunun yapıldığı tarih geçerlidir ve tescil halinde koruma bu tarihten itibaren başlar. Bununla birlikte ilk başvuruda öne sürülen rüçhan hakkı, bölünen başvurular için de geçerliliğini koruyacaktır.

Markanın yayımından sonra talep edilen bölünme başvurusu ayrıca yayına çıkar. Bölünme talebinden sonra, bölünen her bir başvuru ayrı birer başvuru şeklini alır ve ayrı ayrı incelemeye tabi tutulur. Bir başka ifade ile bölünen başvurular birbirleri ile bağımlı değildir. Bölünen başvuru daha sonra tekrardan birleştirilemez ve ayrı başvuru numarası alırlar.

Marka tescil edildikten sonra ise bölünme talep edilmesi mümkün değildir.

Bölünmeye ilişkin olarak üçüncü kişilerin yapmış oldukları itirazlar bakımından da düzenlemeler mevcuttur. Bu bakımdan, marka şekli incelemeyi tamamladıktan sonra üçüncü kişilerin inceleyebilmesi için Türk Patent ve Marka Kurumu’nca yayınlanan resmi bültenlerde yayınlanır. Yayınlara üçüncü kişiler Kurum’a vereceği itiraz dilekçesi ile mutlak – nispi ret nedenleri yönünden itiraz edebilirler. İtirazlar kapsamında, itiraza konu olan markaya ilişkin olarak talep edilen bölünme başvurusu, itirazdaki mal ve hizmetleri de içeriyorsa bölünme başvurusu kabul edilmez. Ayrıca üçüncü kişi itirazları neticesinde Kurum tarafından yapılan inceleme neticesinde verilen karar, bölünmesi talep edilen mal ve/veya hizmetleri içeriyorsa bu başvuruların da kabulü mümkün değildir. Nihayet bölünme talebinin reddine ilişkin haklı sebepler bulunuyor ise bölünme talebi reddedilecektir.

Günümüzde gerek küçük ve orta işletmelerin kullandıkları markaların, gerekse global markaların zaman zaman imaj değişimine gitmeleri, ayırt edici hale getirdikleri logo unsuru taşıyan markaları uyarlayarak değiştirdikleri görülmektedir. Örneğin İtalya’da Juventus, İngiltere’de Manchester City gibi futbol kulüpleri uzun zamandır kullandıkları logoları değiştirmekte, hatta yeni tasarımlar için milyonlarca yatırımlar yapmaktadır.

Bu bakımdan marka tescil edildikten sonra, yapılan değişiklik önceden kullanılan markaya nazaran esaslı bir biçimde değişiklik içeriyor ise “işaret” olarak belirlenen bu unsurların da ayrıca tescil edilmesi gerekebilir. Öte yandan markanın imajını değiştirme, logo düzenleme ve uyarlamaları bakımından esaslı olmayan, markanın global değerlendirilmesinde genel görünümünü değiştirmeyen ufak değişiklikler bakımından tescil şart değildir.

Görüldüğü üzere marka başvurusu yapılırken marka olarak belirlenen işaret özenle seçilmelidir. Marka başvurusu yapıldıktan sonra yapılabilecek değişiklikler esasen işaret üzerinde değil, markanın kullanılması bakımından belirlenen mal ve/veya hizmet sınıflarına ilişkindir.