MARKA TESCİL SÜRECİ TAKİBİ

Marka tescil süreci uzun idari prosedürler içeren ve hak kayıplarına yol açan yasal süreler belirlenmiş bir süreçtir. Süreci Türk vatandaşları kendileri de takip edebilir veya bir marka vekilinin hizmetinden de faydalanabilirler.

Marka başvurusu kanuni şartları taşıyan eksiksiz bir başvuru ile yapılmalıdır. Ofisimiz danışmanlığında yapılan başvurularda şekil şartlarının sağlanmasına titizlikle yaklaşılır. Kimi zaman bireysel başvuruda bulunan kişi ve kurumlar başvuru aşamasında özellikle Nice sınıflandırması uyarınca mal veya hizmet gruplarını tespit etmekte doğal bir zorluk yaşayabilmektedirler. Nice sınıflarının titizlikle belirlenmesi marka sahibi gerçek veya tüzel kişinin ticari faaliyetleri ve stratejileri ile doğrudan ilgilidir. Bu bakımdan fazla sınıf seçilmesi durumunda gereksiz harç ve masraf ortaya çıkabilecek, eksik veya yanlış sınıf belirlenmesi durumunda ise marka kullanıldığı mal veya hizmet grubunda tescil edilmiş olmayacağından yine ilk başta para ve zaman kaybına yol açabileceği gibi, markanın başka kimseler tarafından tescili amacı ile başvuru yapılması hallerine karşı da marka savunmasız kalacaktır. Çetin Patent sınıflandırmaları başvurucu kişi ve kuruluşlar ile istişare ederek BİRLİKTE belirler.

Gerekli şartların sağlanmasının ardından başvuru sürecini başlatır ve gerek Kurum tarafından gerçekleştirilen incelemeler gerekse markanın yayına çıkması durumunda ilgili üçüncü kişilerin itirazlarına karşı cevapların sunulması süreçlerini yürütür. Bu bakımdan verilecek cevaplar hukuki uzmanlık gerektirmektedir. Kurum incelediği dokümanların gerekçeli olmasına titizlik gösterir ve Çetin Patent aynı hassasiyeti taşır. İtirazlara karşı verilen cevaplarda bilimsel metot kullanılır ve GÜNCEL yargısal içtihatlardan yararlanılır.

Nitekim itiraz süreci ikili bir aşama ile incelenmektedir. İlk itiraz dilekçesi ve cevap dilekçesi Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde belirlenen bir marka uzmanınca incelenir ve dosya kapsamı itibari ile karara bağlanır. İtiraza herhangi bir cevap verilmez ise dosya kapsamını itiraz dilekçesi oluşturacağından karar bu itiraz dilekçesi incelenerek verilir. Marka uzmanı tarafından verilen karara karşı yasal süresi içinde taraflardan birinin itiraz etmesi halinde Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunca başvuru incelenerek karara bağlanır ve bu karar Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde verilen nihai karardır. Bir başka anlatımla bu kararın iptali için Ankara Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesinde dava açmak gerekir.

Bu aşamalar arasındaki süreler de farklılık gösterebilmekte ve bireysel başvuran kimseler tarafından bu aşamalarda güçlük çekilebilmektedir. Yasal süreleri içinde verilmeyen veya eksik, gerekçesiz cevaplar neticesinde markanıza yapılan itiraz kabul edilebilir ve kesinleşebilir. Sürecin ikinci aşamasında bir uzmana başvurmak ise kimi zaman geç kalınmış durumlar ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bununla birlikte markaya birden fazla itiraz gelmesi durumları da ortaya çıkabilmekte ve iş bireysel başvuru yapan kimseler için karmaşık hale gelebilmektedir.

Çetin Patent ile birlikte başlanan marka başvuru sürecinde markanın tescil edilebilirliğine ilişkin ön araştırma ve hazırlıklar yapılmış olur ve bu idari prosedürlere bir adım önde başlanır. İtiraz gelmesi halinde gerekli cevaplar yazılır ve yüksek başarı ile netice alınır. Bir sonraki aşamada ise markanız tescil aşamasına geçer ve tescil alınabilmesi için de yasal süreci içinde başvuruda bulunulması gerekir. Başvuruda bulunulmaması halinde de tescile hazır olan bir marka işlemden kaldırılma tehlikesi ile karşı karşıya kalabilmektedir.

Çetin Patent marka tescil sürecinin ön hazırlığından sonrasında markanın kullanımına kadar seçkin bir hizmet sunmaktadır. İtiraz dilekçelerine karşı cevaplar hukuki-bilimsel metotlarla, gerekçeli ve yargısal içtihatlar ile ilişkilendirilmek sureti ile hazırlanır. Marka tescil sürecinin tümü büyük bir titizlik ve şeffaflık ile başlayıp sonuçlandırılır.