Marka Tescili İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

marka tescili için gerekli belgeler marka tescili için gerekli evraklar

Marka tescili için gerekli belgeler nelerdir? Başvuruda şekli eksiklik ile karşılaşmamak adına marka tescili için gerekli evraklar nelerdir?

Marka Tescili İçin Gerekli Belgeler – Genel Evraklar

Sınai Mülkiyet Kanunu 11. Maddesi kapsamındaki marka başvurusu şartlarıdır. Bu bakımdan marka başvurusunda; marka sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri ihtiva eden başvuru formu, marka örneği, markanın tescili talep edilen mal ve/veya hizmet listesini, başvuru ücretinin ödendiğine dair bilgiyi kuruma sunmaları gereklidir.

Marka Türüne Göre Talep Edilen Evraklar

Bununla birlikte istisnai olarak markanın türüne göre farklı gereklilikler ortaya çıkabilir. Örneğin ortak veya garanti markası tescili talep ediliyorsa teknik şartnamenin sunulması, markaya ilişkin rüçhan hakkı talebi varsa rüçhan hakkını gösterir belge ile talebe ilişkin harcın ödendiğini gösterir belgeyi, marka örneğinde Latince harfler dışında harfler bulunması durumunda bunların Latin alfabesindeki karşılık gelen harflerle gösteriminin Kurum’a sunulması gerekir.

Marka örneği, marka olabilecek her türlü işarettir. Markalar bir teşebbüsün mal ve/veya hizmetlerinin, bir başka teşebbüsün mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan her türlü işarettir. Bu işaret markaya sağlanan korumayı açık şekilde ortaya koyabilecek nitelikte olmalıdır. Marka olarak seçilecek işaretin türüne göre; örneğin bir ses markası tescili talep edilmesi halinde bu ses markasının da sicilde gösterilebilir nitelikte olması adına nota dökümünün Kurum’a sunulması gerekecektir.

Nice Sınıflandırması

Markalar uluslararası alanda ülkemizin de taraf olduğu Nice antlaşması uyarınca belirlenmiş olan 34 mal ve 11 hizmet sınıfı olmak üzere toplamda 45 mal ve hizmet sınıfı seçilmek sureti ile tescil edilir. Bu noktada belirlenmesi gereken husus ise markanın GERÇEKTEN KULLANILACAĞI mal ve/veya hizmet grubunda tescil edilmesidir. Aksi halde marka kullanmama sebebi ile iptal yaptırımı ile karşı karşıya kalabilecek ve bu durum aynı zamanda başvuru aşamasında gereksiz harç doğmasına da yol açabilecektir. Sınıflar arasında yolunuzu kaybettiyseniz hizmetlerimizi inceleyin!

Bu yazımıda marka tescili için gerekli belgeler nelerdir sorusunu inceledik. Marka tescili için gerekli evraklar tamamlanmadan yapılacak başvurularda şekli inceleme sonucu ret kararı ile karşılaşılır. Marka başvurusunda risk almayın. Bizimle iletişime geçin!