MARKA TESCİLİ PAZAR YERİNDE VEYA SOSYAL MEDYADA KORUMA SAĞLAR MI?

Marka koruması sahibine münhasıran yetkiler veren mutlak bir haktır. Güçlü marka koruması ise tescil sonucunda elde edilir. Elbette ki tescilsiz markalar söz konusu olduğunda haksız rekabet koruması da gündeme gelebilecektir, ancak markanın tescilli olması, sahibine daha geniş imkanları kullanma yetkisi verir. Örneğin Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 30. Maddesi kapsamında düzenlenen markalara iltibas suçu, tescilli markalar için uygulanan bir müeyyidedir.

Peki bu korumalar kapsamında e-ticaret sitelerindeki pazar yerleri veya sosyal medya üzerinden yapılan kullanımlar bakımından markamızı nasıl koruyabiliriz? Haksız rekabet koruması bakımından tescilsiz markaların korunması internet ortamında da mümkün olabilse de iddiaların somutlaştırılması, marka sahipliğinin ortaya konulması gibi hususları somutlaştırmakta ve hukuki süreçte olguları ispatlamakta güçlüklerle karşılaşılması muhtemeldir. Tescilli bir marka nasıl ki somut kullanımda sahibine daha geniş yetkiler veriyorsa, sanal kullanımda da sağladığı koruma geniş olacaktır. Nitekim markaya iltibas oluşturacak şekilde, sahibinin rızası olmadan kullanmak sanal ortamda da olsa suç oluşturmaktadır. Bununla birlikte tespit, durdurma, önleme ile maddi ve manevi tazminat talepleri her halde mümkün olacaktır.

Zararlardan sorumluluk noktasında internet sağlayıcısı ile pazar yeri sağlayıcıları bakımından da sorumluluk gündeme gelebilmektedir. 5651 sayılı kanun kapsamında harekete geçilerek, ihlali yapan kimseler gibi internet sağlayıcısı ve/veya pazar yeri sağlayıcıları bakımından da ihlali işleyen kimseler gibi sorumlu tutulmaları gündeme gelebilecektir.

Günümüzde Facebook, İnstagram gibi sosyal medya mecraları üzerinden de ticari faaliyetler günden güne artış göstermektedir. İşbu kullanımlar hukuka uygun boyutta olabileceği gibi marka iltibası şeklinde hukuka aykırı boyutlara da ulaşabilir. Sosyal medya üzerinden yapılan haksız kullanımlar da bu bakımdan engellemesi gereken hukuka aykırı bir fiil teşkil etmektedir.

Tescilli bir marka bakımından elde edilecek koruma ise hukuki ve cezai boyutta incelendiğinde sahibine daha geniş yetkiler vermekte, maddi manevi tazminat talepleri dışında örneğin itibar tazminatı gibi talepleri de ileri sürme yetkisini marka sahibine verebilmektedir.

Yurtdışı Pazar yerleri bakımından durumu incelememiz gerekir ise; marka tescili ile elde edilen hakkın ülkesel olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekir. Zira, sınai haklar tescil ile kazanılırlar ve koruma kapsamında ülkesellik ilkesi geçerli olacaktır. Bu ilke gereğince örneğin; Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde kazanılan bir marka tescili neticesinde, tescillenen marka Türkiye sınırları içerisinde koruma elde edecektir. Türkiye’de tescillenen bir markaya dayanılarak (tanınmış marka gibi istisnai haller hariç olmak üzere) yurt dışında koruma talep edilemeyecektir. Peki bu durumda ne yapılmalıdır?

Öncelikle markanın kullanılacağı pazarlar tespit edilmelidir. Burada yapılacak tespitte hangi ülkelerde koruma edileceği ortaya konulduktan sonra, markalara ilişkin olarak ülkemizin de taraf olduğu uluslararası antlaşmalar veya bölgesel fikri mülkiyet ofisleri üzerinden sürecin şekillendirilmesi gerekir. Bu noktada önemli olan markanın korunması istenen sahaların hangi kıtalarda bulunduğu, markanın kullanılacağı mal ve/veya hizmetlerin ihraç edilebileceği yeni pazarların tespit edilebileceğidir.

Tespitler noktasında ulaşılan veriler neticesinde markanın hangi uluslararası tescil yolu ile koruma talep edebileceği somutlaşacaktır. Markanın koruma talep edeceği ülkeler belli bir kıtadaki ülkeleri içeriyor ise bu bakımdan EUIPO, ARRIPO vb. fikri mülkiyet hakları tescil ofisleri nezdinde süreç başlatılabileceği gibi, farklı kıtalarda koruma talep edilmesi halinde daha geniş bir koruma amaçlandığından Madrid Sözleşmesi ve Madrid Protokolü kapsamında yapılacak tek bir marka başvurusu ile farklı kıtalarda geniş bir koruma elde edilebilecektir. Bununla birlikte tek bir ülkede koruma istenmesi durumunda doğrudan o ülkedeki yetki sınai hakları tescil eden bölgesel fikri mülkiyet tescil ofisine başvuruda bulunulabilecektir.