ULUSLARARASI MARKA TESCİLİ VE FRANCHİSE BOOSTİNG

Türk Marka ve Patent Kurumu nezdinde yapılan başvuru neticesinde kazanılan tescil ile, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde koruma elde edilir. Sınai haklarda kazanılan hukuki koruma ülkeseldir. Her hak tescil edildiği ülke sınırları içerisinde korunur ve her ülke kendi mevzuatı uyarınca gelen başvuruları inceler.

Markanın yurt dışında korunabilmesi için, koruma istenen ülkeler nezdinde de tescil başvurusu yapılması gerekir. Bu bakımdan markaların uluslararası tescil sürecini kolaylaştıran uluslararası antlaşmalar ile bölgesel tescil ofislerinden yararlanılması da mümkündür. Tescil istenen markanın hangi ülkeler bakımında korunacağı, marka sahibinin ticari faaliyetinin ve şirket ihtiyaçlarının belirlenmesi sonucu tespit edilir. Markanın yurt dışında bir veya iki ülkede tescilinin amaçlanması ile uluslararası çapta genel ve kapsayıcı başvuruda bulunmanın çok geniş bir ayrımı bulunmaktadır. Bu durumda yüksek masraf yapılması gerekmekte, dolayısı ile korunmak istenen coğrafi bölgeler titizlikle belirlenmelidir.

Çetin Patent uluslararası marka tescil sürecine öncelikle hazırlık aşaması ile başlar. Firmanın veya marka sahibinin ihtiyaçları doğrultusunda yurt dışı koruması istenilen ülkeler tespit edilir ve bu doğrultuda gerek uluslararası bağlantılarımızla tespit edilen ülkelerde, gerekse uluslararası anlaşmalar uyarınca başvuru yaparak daha geniş bir koruma kazanmak amacı ile başvuru yapılır. Ancak bu noktada her ülkenin markayı kendi mevzuatına göre değerlendirerek markanın tescil edilebilirliğine karar vereceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Çetin Patent olarak uluslararası tescile çıkmadan önce ilgili ülkelerde ön araştırma yapılır ve raporlanır. Akabinde firma ihtiyaçları doğrultusunda uluslararası başvuru yolu belirlenerek başvuru yapılır, ilgili kişi ve kurumlarla gerekli yazışmalar yürütülür.

Bu bakımdan; Madrid Protokolü kapsamında uluslararası başvuru, ARRIPO, OAPI, EUIPO nezdinde başvuruların yapılması ve takibi başlıca olmak üzere kişilerin ve şirketlerin markasal ihtiyaç ve menfaatleri değerlendirmek sureti ile tespit edilerek yürütülmektedir.

Ayrıca Almanya’da marka tescil başvurusu bakımından Köln’de bulunan doğrudan bağlantılı ofisimiz ile tescil başvurusu hizmeti doğrudan sağlanmaktadır. Almanya’da gerçekleştirilen hak ihlallerine karşı olarak da mahkemeler nezdinde doğrudan dava açılması, marka ihlalinin önlenmesi ve giderilmesi ile maddi manevi tazminat talepleri başlıca olmak üzere hukuki önlemlerin alınması hususunda da doğrudan hizmet sunulmaktadır.

Markalar kimi zaman orijinal bir fikri içinde barındıran örneğin gıda sektöründe bir konsepti barındıran markalar olarak da kullanılmaktadır. Çetin Patent, farklı ve ayırt edici konseptleri değerlendirmeniz konusunda, uluslararası bağlantıları ile “franchise boost” hizmeti sağlamakta ve markanızı Avrupa çapında duyurmayı, yatırımcılar vesilesi ile tanınır hale getirmek üzere gerekli yatırımları elde etmenizi mümkün kılmaktadır. Bu bakımdan bütünleyici hizmet olarak; lisans sözleşmelerinin Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde hazırlıklarını yaparak marka sahiplerine orijinal fikirlerini büyütme imkânı sağlar ve onlarla büyümeyi amaçlarız. Yine bu bakımdan lisans benzeri franchising sözleşmeleri veya markanın tamamen devrine ilişkin sözleşmeleri kişi veya şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda danışmanlık faaliyetlerimiz ile tespit eder ve somutlaştırırız.

Çetin Patent olarak orijinal fikir ve konseptleri destekler, bu konseptleri tanıtır ve potansiyel yatırımcılar ile bir araya getirerek marka ve arkasındaki fikirden maksimum ekonomik değeri elde etmeyi amaçlayarak hareket ederiz. Şirket ve şahısların ihtiyaçları doğrultusunda markanın tescil edilebilirliğine ilişkin ön araştırma yapar uluslararası koruma planı belirler, bu plan doğrultusunda başvuruları yapar ve Almanya’da doğrudan olacak şekilde tescil sağlanan ülkelerde hukuki önlemler alınması hususunda aracılık faaliyetleri gerçekleştiririz.